Lån uten sikkerhet med en medlåntaker

Når pengene ikke strekker til, er det mange som tyr til lån. Det kan være uforutsette regninger, ønske om å renovere kjøkkenet, eller muligheten til å reise på tidenes ferietur. I noen situasjoner er lån uten sikkerhet et godt alternativ. Det er imidlertid ikke alltid at man har økonomien til å ta opp ønsket lån alene. Da er medlåntaker en mulighet. Dette har noen fordeler, men det er også en avgjørelse en ikke skal ta lett på.

Hva er lån uten sikkerhet?

Lån uten sikkerhet er et lån du tar opp uten å stille noe sikkerhet til banken. Du gir ikke banken pant i eiendel, og stiller heller ikke med kausjonist. Et annet begrep for denne type lån er forbrukslån. Siden du ikke stiller sikkerhet til banken, har ikke banken noen garanti for at lånebeløpet blir tilbakebetalt. Dette medfører en høyere rentesats for låntaker. Lånebeløpene bankene er villig til å låne ut er også lavere enn lån med sikkerhet. Ofte er maks lånebeløp på 500 000- 600 000 kr. Nedbetalingstid på lån uten sikkerhet er opp mot fem år.

Hva er en medlåntaker?

En medlåntaker er en person som tar opp lånet sammen med hovedlåntaker. Da blir medlåntakers og hovedlåntakers samlede inntekt tatt med i vurderingen av søknad. Dette øker sjansen for at søknad blir godkjent. Medlåntaker har et såkalt solidarisk ansvar for lånet, og er like ansvarlig som hovedlåntaker for at lånet blir nedbetalt.

Er medlåntaker det samme som kausjonist?

Medlåntaker og kausjonist har noen likhetstrekk, men er ikke det samme. En kausjonist er en form for sikkerhet. Det er en person som garanterer for hele eller deler av lånet, men søker ikke lånet sammen med låntaker. Både medlåntaker og kausjonist har imidlertid ansvar for lånet. Kausjonist har et subsidiært ansvar. Det betyr at kausjonist kun har et ansvar om hovedlåntaker ikke fyller sitt ansvar. Medlåntaker har et likestilt ansvar.

Hvorfor bruke medlåntaker på lån uten sikkerhet?

Når du søker om lån uten sikkerhet, gjennomfører banken en kredittvurdering. Det er en gjennomgang av blant annet inntekt, gjeld og betalingsanmerkninger. Dersom du ikke blir vurdert betalingsdyktig, blir søknaden avvist. Det kan for eksempel være at du ikke har stor nok inntekt til å betjene lånet.

Siden kausjonist er en form for sikkerhet, er ikke dette aktuelt når du tar opp et lån uten sikkerhet. En medlåntaker vil imidlertid kunne styrke søknaden. Da er det to inntekter som blir vurdert. Siden dere er to som blir ansvarlig for lånet, utgjør dette en mindre risiko for banken. Sannsynligheten for å få godkjent søknaden for lån uten sikkerhet med medlåntaker, er større enn uten. Du vil også sannsynlig få tilbud om lavere rentesats, siden renten henger sammen med risiko.

Hvem kan være medlåntaker for lån uten sikkerhet?

Medlåntaker kan være familie, kjæreste og venner. Det er ikke noe krav til hvilken type relasjon dere har. Det er imidlertid anbefalt å bare gå inn i en avtale om medlåntaker med nære familiemedlemmer. Medlåntaker må også oppfylle krav banken har om aldersgrense og statsborgerskap. Det er noen ting både hovedlåntaker og medlåntaker bør vurdere før man velger gå inn i en slik avtale.

Hvilken relasjon har dere?

Det er som nevnt anbefalt å bare gå inn i denne type avtale med nær familie. Å gå inn i en langvarig økonomisk avtale der begge er ansvarlig for samme lån, kan få konsekvenser. Medlåntaker kan ende opp med å betale på et lån for noen som medlåntaker ikke har kontakt med lenger. Eller kanskje blir man medlåntaker for kjæresten, og så ender forholdet noen måneder etter. Det er altså viktig å velge noen du har et langvarig eller permanent relasjon til.

Du må også vurdere hvordan avtalen med medlåntaker vil påvirke relasjonen. Det er lett å tenke at medlåntakers jobb er ferdig når lånet er godkjent. Slik er det ikke. Selv om det er hovedlåntaker som betaler lånet, er medlåntaker ansvarlig. Dersom hovedlåntaker ikke kan betale, må medlåntaker betale. Begge risikerer inkasso og betalingsanmerkninger ved mislighold. Situasjoner som dette kan både tære på, og ødelegge vennskap og forhold.

Hvilken økonomisk situasjon har dere?

Som hovedlåntaker er det viktig at du er ærlig med medlåntaker om din økonomiske situasjon. Hvorfor trenger du en medlåntaker, og hva er risikoen? Har du allerede betalingsvansker, er det stor risiko for at medlåntaker må betale for lånet. Tilsvarende, dersom du blir spurt om å være medlåntaker, så er det viktig å spørre om den økonomiske situasjonen til hovedlåntaker.

I tillegg, er den økonomiske situasjonen til medlåntaker relevant. En som har betalingsvansker eller betalingsanmerkninger bør ikke gå inn i en slik avtale. Medlåntaker bør ha en økonomisk stabil situasjon, som kan tåle å betjene lånet alene. Har medlåntaker selv planer om å ta opp lån, kan mulighetene for eget lån bli redusert av å være medlåntaker.

Lager dere en avtale om betjening av lån uten sikkerhet?

Dersom man går inn i en avtale med medlåntaker, bør en lage noen avtaler seg imellom. Dere er begge ansvarlig for lånet, men hvordan skal dere håndtere dette? Hva skjer dersom hovedlåntaker ikke kan betjene lånet? Får medlåntaker tilbakebetalt de pengene som eventuelt blir brukt på lånebetaling? Skal hovedlåntaker gi oppdateringer på nedbetalingen?

I tillegg er det smart å vurdere om dere skal fordele renter på selvangivelsen. Dersom hovedlåntaker for eksempel ikke har skattepliktig inntekt, er det en fordel med skattefradrag. Da kan det heller lønne seg at renteutgifter blir oppført på medlåntakers selvangivelse.

Respekter et nei

Om du spør noen om å være medlåntaker og de sier nei, så er det viktig å respektere dette. Det er et potensielt stort ansvar å være medlåntaker. Det kan også få konsekvenser for medlåntakers egen evne til å ta opp lån. Det er mange grunner til å ikke ville være medlåntaker. Let enten etter noen andre, eller vurder å ta opp et lån med sikkerhet i stedet.

Dersom du blir spurt om å være medlåntaker, er det viktig å vite at det er helt ok å si nei. Det er vanlig å ville hjelpe en venn, en kjæreste eller et familiemedlem. Men er du usikker på hvordan dette vil påvirke din økonomi, så er det viktig å tenke deg nøye om. Ikke gå inn i en avtale dersom du frykter at du må betale lånet.

Til slutt

En medlåntaker kan gjøre det lettere å få et lån uten sikkerhet. Det kan også føre til at du får en lavere rente. Det er imidlertid mange vurderinger som må tas, både for hovedlåntaker og medlåntaker. Medlåntaker er ansvarlig for at lånet blir nedbetalt. Derfor er både økonomi og relasjon viktige faktorer. Ikke gå inn i en avtale dersom det er noen tvil.